lyžiarsky oddiel

Tréningová skupina 4 – predžiaci roč. 2009, 2008, 2007

Staršie predžiačky:

Lenka Eliášová

Valentína Zelinová

Starší predžiaci:

Ján Jurdik

Oliver Pažák

Mladšie predžiačky:

Radka Sloveňáková 

Kamila Lapšanská

Mladší predžiaci:

Viktor Sloveňák

Marko Molnár

Daniel Uličný

Alex Vasičák

Marek Lapšanský

Ivan Kuchta