lyžiarsky oddiel

Tréningová skupina 1 – nábor roč. 2014, 2015

Superbaby:

Krištof Hudina

Timon Szentiványi

Nikolas Szentiványi

Zita Trajčíková

Oliver Pirhala

Richard Dobrý

Nina Legutká

Antónia Zavacká